Fliseldning Veto energi
Meny

Stöd

Det här stödet går inte att söka 2022

Investeringsstöd < 40%

Investeringsstöd vid byte till biobränsle.
Att elda biobränslen är både klimatsmart och ekonomiskt – nu kan du få upp till 40 % av investeringskostnaden när du konverterar till biobränslen.
Du kan få stöd om du vill bygga en anläggning för att producera förnybar energi. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi.

Vem kan få stödet?

Om du har ett företag med jordbruks-, trädgårds- eller- rennäringsverksamhet kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till jordbruksverksamhet och till försäljning. Detta gäller både bioenergi och solenergi.

Om du har ett företag som inte är verksamt inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan du också få stöd. Ditt företag ska omsätta högst 10 miljoner euro och ha mindre än 50 anställda. Du kan få stöd för att producera och sälja energi från bl.a. biovärme och biobränsle.Stödet gäller även för dig som vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera förnybar energi för eget bruk eller till försäljning.

Ett krav från Jorsbruksverket är att det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i 5 år.

För vad kan du få stöd?
Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning
Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
Investeringar i inköp eller utveckling av programvara.

Hur mycket stöd kan jag få?
Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd. Förutsatt att det är utgifter som ger rätt till stöd. Din länsstyrelse eller Sametinget bestämmer det maximala beloppet som du kan få i stöd.

Hur ansöker jag om stödet?
Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Länsstyrelsen eller Sametinget är de instanser som sedan handlägger din ansökan.

Jordbruksverket ger rekommendationen att skicka in ansökan om stöd innan du påbörjar din investering

Läs mer om Investeringsstöd till förnybar energi

Om länken ovan inte skulle fungera så hittar du samma information genom att följa nedanstående instruktion:

Läs mer om stödet på Jordbruksverkets webbsida.

1. Välj ”Stöd” i 3:e fliken på huvudmenyraden.
2. Välj ”Stöd i lantbruksprogrammet” i menyn till vänster.
3. Välj ”Investeringar” i menyn till vänster.
4. Välj ”Förnybar energi” i menyn till vänster och läs mer om stödet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram