Aprilbad i Västerbotten – Veto Solar solfångare

  April och poolbad  Det är april i Västerbotten.