Hur tillverkar man en heat-pipe?

Våra solfångare tillverkas med noggrannhet och effektivitet. Hur går det