Värmecentral 220 kW utan leveranstid (såld)

1 st. VETO Cont M 220 kW, 29 m3 kommer