Junkkari 252

En perfekt flishugg för flisning till bio-, park- och energiflisning,
Virkets diameter kan vara upp till 25 cm. Sned inmatning, självdragande och med ett mindre effektbehov. Utrustad med hydraulisk inmatningsanordning, vars två dragrullar får sin kraft av traktorns hydraulik.

  • HJ252 har två inmatningsrullar.
  • Inmatningsränna med längre och högre konstruktion. Bakre delen fälls upp.
  • Öppen tillgång till inmatningsrullarna.
  • Robusta skydd för matningsvalsarna
  • Elektrisk styrning av in- och utmatning. 
  • En ny modell av “no stress” är standardutrustning
  • HJ252 finns  tillgänglig som G-, GT- och GTC-modell.

Funktion

Flishuggarna är försedda med 4 knivar som steglöst kan ställas in utifrån önskad flislängd. Utkastarvingarna finputsar flisen och åstadkommer en effektiv utblåsning som med utblåsningsröret styr flisen till önskad lagringsplats.

Modeller

G-modell = Hydraulisk inmatning – använder traktorns hydraulik. En dubbelverkande ventil behövs. Hydrauliksystemet behöver kapacitet 20 l/min och tryck min. 140 bar.

GT-modell = Hydraulisk inmatning – eget hydrauliskt system.

GTC-modell =  kranmatad 

Modell HJ252 G

HJ252 G är en flishugg med hydraulisk matningsanordning. De två matningsrullarna drivs av traktorns hydraulik.

Modell HJ252 GT

HJ252 GT-modellen är nästan identisk med den: den enda skillnaden är att dess matningsanordning har en oberoende hydraultank och pump. Ingen ytterligare hydraulik behövs alltså. Denna version är
mycket användbar, särskilt om flishugg används med flera traktorer.

Den nya inmatningsrännan är nu längre och mer öppen. Den främre delen är fast men den bakre delen kan enkelt lyftas för transport. Inmatningen styrs av de elektriska knapparna på båda sidor om rännan. 

Modell HJ252 GTC

HJ252 GTC är en modell för kranmatning. Flishuggen har eget hydraulsystem som GT-modellen.

Även en annan, starkare inmatningsränna och elektrisk styrning med Wizard C + styrenhet. Med styrenheten och pedalsatsen kan du styra inmatningsrullarna och tömningsrännan från traktorhytten.

No-Stress-kontrollenheten är standard.

Det finns flera monteringsdelar för att kombinera 3-
punktslyftmonterad kran och flishugg tillsammans som en enhet. 

Snedställd/vinklad inmatning

Den här modellen har snedställd inmatning. Inmatningen är sned i förhållande till knivarna, den självdragande funktionen gör arbetet lättare. 

Rotationsskydd No-Stress

Rotationsskydd No-Stress är en standardutrustning och det gör arbeta säkert. Inmatningen stannar automatiskt om traktorns varvtal sjunker, vänder veden bort från skivan och fortsätter sedan matningen när varvtalet återgår till arbetsnivån. Den gula stången runt rännan garanterar användarens säkerhet. Det stoppar inmatningen omedelbart om vid tryck av t ex en kroppsdel.

HJ252    
Inmatningsöppning cm 26 * 26
Huggskivans diameter cm 94
Huggskivans massa kg 172
Antal knivar st 4
Varvtal r/min 540 – 1000
Knivjustering mm 3 – 20
Maximal virkesdiameter cm 25
Flisningskapacitet m3/tim 7 – 30
Effektbehov  kW 20 – 66
Inmatningsrullar st 2
     
Extra tillbehör:    
Förlängning av utblåsningsrör    
Risknivar    
Anpassning för kran     

 

 

Tillbaka till Junkkari modeller