RGFB-fläkten är avsedd för att leda ut varma gaser upp till 400 grader C.
För större flödesområden eller högre tryck kan speciella rökgasfläktar fås.
Fläkten är lättmonterad. Man fäster den direkt på rökgasledningen och kan placeras med valfri utblåsningsriktning. Fläkten ska monteras med normal omgivningstemperatur, max 40 grader C.

Fakta

Flödesområde: 0,25 – 0,79 kbm/s
Tryckområde: 300 – 1400 Pa
Max gastemp: 400°C
Hjultyp: Radial, raka

Broschyr Rokgasflakt_RGFB

Tillbaka till RGFA