RGFA-fläkten är avsedd för transport av varma gaser upp till 400 grader C.

Man kan beställa rökgasfläkten med motorer i olika varavtalsutförande för att få rätt kapacitet.
För större flödesområden eller högre tryck kan speciella rökgasfläktar fås.

Fläkten är lätt att montera. Den fästes direkt på rökgasledningen och kan placeras med valfri utblåsningsriktning. Fläkten ska monteras med normal omgivningstemperatur, max 40 grader C.

Fakta

Flödesområde: 0,08 – 0,55 kbm/s
Tryckområde: 30 – 800 Pa
Max gastemp: 400°C
Hjultyp: Radial, raka

Broschyr Rokgasflakt_RGFA

Vidare till Rökgasfläkt RGFB