LILLA PAKETET  årsutbyte 1216 kWh

Lilla paketet – Solvärme till sommarhuset eller den lilla familjen, för uppvärmning av varmvatten mm. Ett utmärkt komplement till luft/vatten värmepumpar. Årsutbyte ca 1216 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C.

Pris exkl. moms: 13 520 SEK     Pris inkl. moms: 16 900 SEK

Innehåll:

1 st. SHC12 solkollektor med CPC-reflektorer. Inbyggt överhettningsskydd i kollektorerna.
– 1 st. Takfäste universal
– 1 st. Ställning för solpanel
– 1 st. Pumpstation WS II
– 1 st. Controller SR868
– 1 st. Expansionskärl 24 liter
– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel
– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören
– 1 st. Avluftningsventil
– 1 st. Röravskärare
– 1 st. Backventil
– 1 st. Koningsverktyg
– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

TS 500/120 L, förråd Cu + 15m solslinga. Ack-tank isolerade med 75mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 13 965 SEK     Pris inkl. moms: 17 456 SEK 

TS KV500+solslinga (9,5fv+15vv+15sol, dubbla tillopp&retur) Ack-tank isolerade med 75mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 17 070 SEK     Pris inkl. moms: 21 338 SEK

Akva Solar Plus 500 med 4st. slingor (2 st solslingor 6m Ø 18mm, 2st tappvarmvattenslingor Ø 22mm en nedre och en övre LK35) PUR isolering 150 mm.
Pris exkl. moms: 22 230 SEK     Pris inkl. moms: 27 788 SEK