Solvärmepaket STORA FAMILJEN, årsutbyte 4124 kWh.

Till villan med ca 4-5 personer i familjen, för uppvärmning av varmvatten, pool samt tillskottsvärme i huset mm. Årsutbyte ca 4124 kWh i höjd Stockholm vid 50˚C.

Pris exkl. moms: 25 900 SEK     Pris inkl. moms: 32 375 SEK

Innehåll:

2 st. SHC20 solkollektor med CPC-reflektorer. Inbyggt överhettningsskydd i kollektorerna. 
– 2 st. Takfäste universal
– 2 st. Ställning för solpanel
– 1 st. Pumpstation WS II
– 1 st. Controller SR618 C6
– 1 st. Expansionskärl 24 liter
– 15 m Isolerat dubbelrör DN 20 med signalkabel
– 15 st. Väggfäste för de isolerade dubbelrören
– 1 st. Avluftningsventil
– 1 st. Röravskärare
– 1 st. Backventil
– 1 st. Koningsverktyg
– 1 st. Montagesats med erforderliga kopplingar för anslutning av solfångare till pumpstation.

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

TS 750/120 L, förråd Cu + 15m solslinga. Ack-tank isolerade med 90 mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 16 845 SEK    Pris inkl. moms: 21 056 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

Ack-tank Ts 750 med 3 st slingor (9,5fv+15vv+15sol). Ack-tank isolerade med 90 mm grå polyuretan.
Pris exkl. moms: 20 445 SEK    Pris inkl. moms: 25 556 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.

Akva Solar Plus 750 med 4st. slingor (2 st solslingor 12m samt 6m Ø 18mm, 2st tappvarmvattenslingor Ø 22mm en nedre och en övre LK35) PUR isolering 150 mm.
Pris exkl. moms: 25 818 SEK     Pris inkl. moms: 32 273 SEK

Kostnad för frakt tillkommer på alla priser och paket.