En modern pelletsbrännare för dig som vill ha en miljövänlig eldning med minimalt underhåll. Kloka tekniska lösningar med rörligt, självrengörande roster och smart styrsystem för högsta effekt och minsta utsläpp.  

Hög effekt kombinerat med litet underhåll, en smart pelletsbrännare med stort effektspann.

Tack vare ett smart inmatningssystem (Fuel Mixing System) och ett rörligt roster så reducerar man underhållet av brännaren. Det gör också att man kan elda pellets av lägre kvalitet.

MODELLER

M MICRO –  M MINI  – M MINI 35

M MICRO –  4-16 kW
M MINI – 5-26 kW
M MINI 35 – 8-35 kW

Modell M Micro, M Mini, M Mini 35: Den integrerade, rörliga härden tillsammans med bränsleblandningssystemet gör att du kan flytta sintringsrester och aska framåt och åstadkomma självrening av härden, även när du använder pellets av låg kvalitet Modellerna M Mini and M Mini 35 tilldelades första pris på mässan Poznań International Fair (2018).

NYA MODELLER!
M-50 – M70 – M100 – M130 

M-50 – 15 – 50 kW
M-70 – 20 – 70 kW  
M-100 – 30 -100 kW
M-130 – 40 – 130 kW

Dessa modeller är tillverkade med det smarta trappstegsrostret. Rostrens design och rörelse möjliggör effektiv rengöring även under drift. Trappstegsrostret drivs av en synkronmotor, de har en låg energiförbrukning, ett högt vridmoment och är mycket pålitliga.

Brännaren är utrustad med dubbelförstärkt eldfast keramik som enkelt kan monteras loss och ge tillgång till hela eldstaden vid service-arbete.

M-350M-500 

M-350 – 65 – 350 kW
M-500 – 120-500 kW

Inmatning M350 och M-500: MODUL ROSTER
Tack vare en innovativ, rörlig brännkammare i flera rader tillsammans med Fuel Mixing System självrengörs brännaren från aska. Dessutom elimineras problem med sintring, även när du använder pellets av låg kvalitet.

Ett system av modulära värmebeständiga plattor bildar eldstaden och både förhindrar sprickor och ökar livslängden på brännaren.

HYBRID-DRIVSYSTEM

Ett kombinerat system med matare och fläkt minskar energi- och bränsleförbrukningen.
Motorn som driver den interna mataren, samt motorn som styr driften av fläkten och tillför luft till förbränningskammaren, har kombinerats till en enhet utrustad med en s.k. Hall-sensor. Detta möjliggör en exakt mätning av både bränsle och luft.

BRÄNSLEBLANDNINGSSYSTEM

M-serien har en unik tvåstegs bränsleförsörjningsprocess. En extern matarskruv matar pellets in i brännaren.
Den inre mataren matar ut exakt rätt mängd bränsle i förbränningskammaren där bränslet blandas.

En innovativ funktion som gör förbränningen ännu effektivare är att bränslet på detta sätt sprids ut jämnt i brännhuvudet.  På detta sätt optimeras förbränningsprocessen även för pellets med högt askinnehåll. Bränsleblandningsfunktionen bidrar dessutom med att man inte behöver underhålla brännare lika ofta.

 

FIBONACCI SPIRAL

En viktig funktion i processen för att optimera tillförseln av luft till förbränningskammaren utförs av ventilationshålen som finns i brännarens bakre hölje. Vi designade dem enligt Fibonacci-spiralmönstret, vilket gav oss den perfekta lösningen både vad gäller funktion och estetik.

SLUSS TILL M350 OCH M500

PELLAS®X InCroX®

Dessa brännare kan utrustas med InCroX®:M50, M70, M100, M130, M350, M500

InCroX® är en legering med en kromhalt på 24 % till 32 %, som i form av en förening med kol och kisel har enastående motståndskraft mot korrosion, inklusive högtemperaturkorrosion.

Brännarugnen av InCroX® tål höga temperaturbelastningar mycket längre jämfört med värmebeständigt stål, främst på grund av dess gjutning i en form. Värmebeständigt stål 1.4841 har en genomsnittlig kromhalt på 25% och nickel 20%. Dess korrosionsbeständighet beror främst på krom. Den kromhaltiga InCroX®-legeringen kännetecknas av en kromhalt på 25 %, medan nickelhalten endast är 4-5 %, kisel 1,5 % och mangan och moblibden 1 % (molybden ökar motståndskraften mot gropkorrosion, nickel förbättrar dess plasticitet) . Bearbetning av värmebeständigt stål , d.v.s. svetsning och bockning, förändrar dess struktur och skapar därmed korrosionsfläckar. Karossgjutgodset av InCroX® , en högkrom , värmebeständig och värmebeständig legering, utsätts inte för nå-gon ytterligare plastbearbetning eller svetsning, vilket påverkar dess motstånds-kraft mot termiska överbelastningar och följaktligen dess livslängd.

Tekniska data 

Dokument tekniska data, öppnas i nytt fönster
Tekniska data modell M – PellasX

 

Andra modeller PellasX:

PellasX – modell X (5-500 kW)

PellasX – REVO (4-120 kW)

PellasX – HYBRID (4-35kW)

PellasX pelletsbrännare startsida