En modern pelletsbrännare för dig som vill ha en miljövänlig eldning med minimalt underhåll. Kloka tekniska lösningar med rörligt, självrengörande roster och smart styrsystem för högsta effekt och minsta utsläpp.  

M-serien är det senaste bidraget I PellaX pelletsbrännarmeny. Hög effekt kombinerat med litet underhåll.

Tack vare ett smart inmatningssystem (Fuel Mixing System) och ett rörligt roster så reducerar man underhållet av brännaren. Det gör också att man kan elda pellets av lägre kvalitet.

MODELLER

M MICRO –  4-16 kW
M MINI – 5-26 kW
M MINI 35 – 8-35 kW

M-350 – 65 – 350 kW
M-500 – 120-500 kW

DEN SMARTA INMATNINGEN

Inmatning M350 och M-500: MODUL ROSTER
Tack vare en innovativ, rörlig brännkammare i flera rader tillsammans med Fuel Mixing System självrengörs brännaren från aska. Dessutom elimineras problem med sintring, även när du använder pellets av låg kvalitet.

Ett system av modulära värmebeständiga plattor bildar eldstaden och både förhindrar sprickor och ökar livslängden på brännaren.

Inmatning M Micro, M Mini, M Mini 35-brännare:
Den integrerade, rörliga härden tillsammans med bränsleblandningssystemet flyttar fram sintringsrester och aska och åstadkommer en smidig självrening av härden, även med eldning av pellets med lägre kvalitet.

Modellerna M Mini and M Mini 35 har tilldelats första pris på mässan Poznań International Fair (2018).

HYBRID-DRIVSYSTEM

Ett kombinerat system med matare och fläkt minskar energi- och bränsleförbrukningen.
Motorn som driver den interna mataren, samt motorn som styr driften av fläkten och tillför luft till förbränningskammaren, har kombinerats till en enhet utrustad med en s.k. Hall-sensor. Detta möjliggör en exakt mätning av både bränsle och luft.

BRÄNSLEBLANDNINGSSYSTEM

M-serien har en unik tvåstegs bränsleförsörjningsprocess. En extern matarskruv matar pellets in i brännaren.
Den inre mataren matar ut exakt rätt mängd bränsle i förbränningskammaren där bränslet blandas.

En innovativ funktion som gör förbränningen ännu effektivare är att bränslet på detta sätt sprids ut jämnt i brännhuvudet.  På detta sätt optimeras förbränningsprocessen även för pellets med högt askinnehåll. Bränsleblandningsfunktionen bidrar dessutom med att man inte behöver underhålla brännare lika ofta.

 

FIBONACCI SPIRAL

En viktig funktion i processen för att optimera tillförseln av luft till förbränningskammaren utförs av ventilationshålen som finns i brännarens bakre hölje. Vi designade dem enligt Fibonacci-spiralmönstret, vilket gav oss den perfekta lösningen både vad gäller funktion och estetik.

SLUSS TILL M350 OCH M500

TEKNISKA DATA M-SERIEN

Tekniska data M-serien PellasX

Tekniska data M MICRO, M MINI, M MINI35

Produkt: M MICRO M MINI M MINI 35
Artikelnummer:      
Effekt 4-16 kW 5-26 kW 8-35 kW
Strömförsörjning 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz
Genomsnittlig energiförbrukning: 50 W 50 W 50 W
Vikt: 10 kg 10 kg 15 kg
Matarlängd: 2 m 2 m 2 m
Effektivitet: < 99% < 99% < 99%
Effektreglering: JA JA JA
Lambdakontroll: JA (tillval) JA (tillval) JA (tillval)
Centralvärmepumpdrift: JA  JA  JA 
Drift av varmvattenpump: NEJ JA JA
Rumskontroll: JA (tillval) JA (tillval) JA (tillval)
Väderautomation: JA (tillval) JA (tillval) JA (tillval)
Nätkontroll: JA (tillval) JA (tillval) JA (tillval)
Rörligt eldstadssystem: JA JA JA
Nätugnssystem: NEJ NEJ NEJ
System för precisionsbränslematning NEJ NEJ NEJ
Hybrid Drive System JA JA JA
Ny generation förbränningssystem för hypertoni JA NEJ NEJ
Bränsleblandningssystem i förbränningskammaren JA JA JA
Hypertensivt förbränningssystem NEJ JA JA
X. Sync-system NEJ NEJ NEJ
X.Plug-system JA JA JA
X.Shell System JA JA JA
X.Gnite System – en ny ståltändare JA JA JA
Tändare snabbmontering / demontering JA JA JA
S.Control-styrenhet JA JA JA
* = Walking Grate System      

 

Tekniska data M350, M500

TEKNISKA DATA PELLAS X M-SERIEN
Produkt: M 350 M 500
Artikelnummer:    
Effekt 65-350 kW 120-500 kW
Strömförsörjning 230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz
Genomsnittlig energiförbrukning: 350 W 350 W
Vikt: 170 kg 200 kg
Ljudnivå: 73 db 73 db
Matarlängd: 3 m 3 m
Effektivitet: < 99% < 99%
Effektivitet i panna: < 96% < 96%
Effektreglering: JA JA
Lambdakontroll: JA (tillval) JA (tillval)
Centralvärmepumpdrift: JA   JA
Drift av varmvattenpump: JA JA
Rumskontroll: JA (tillval) JA (tillval)
Väderautomation: JA (tillval) JA (tillval)
Nätkontroll: JA (tillval) JA (tillval)
Rörligt eldstadssystem: JA* JA*
Nätugnssystem: JA JA
System för precisionsbränslematning JA JA
Hybrid Drive System JA JA
Ny generation förbränningssystem för hypertoni NEJ NEJ
Bränsleblandningssystem i förbränningskammaren JA JA
Hypertensivt förbränningssystem JA JA
X. Sync-system JA JA
X.Plug-system JA JA
X.Shell System JA JA
X.Gnite System – en ny ståltändare JA JA
Tändare snabbmontering / demontering JA JA
S.Control-styrenhet JA JA
* = Walking Grate System    

Andra modeller PellasX:

PellasX – X-line (5-500 kW)

PellasX – REVO (4-120 kW)

PellasX – HYBRID (4-35kW)